Gezondheids/Veiligheids waarschuwing!!!

New York Times 26 maart 2011

 

Ambtenaren in de haven Rizhao, China, nemen monsters van een verzending makreel geïmporteerd uit Japan voor een test op straling.  

Uit angst voor de mogelijke gevolgen voor bemanningen, vracht en vaartuigen waarde tientallen miljoenen dollars, hebben sommige van ‘s werelds grootste container scheepvaartondernemingen hun schepen uit de havens in de baai van Tokio beperkt of uitgesloten vanwege bezorgdheid over straling van de beschadigde Fukushima Daiichi kerncentrale.

Intussen, hebben havens in China geëist dat strenge controles op straling op schepen die aankomen uit Japan worden uitgevoerd. En in Californië op vrijdag jl. bij aankomst van het eerste schip in de haven van Long Beach sinds de aardbeving van Japan er aan boord uitvoerig is gescand op straling door Coast Guard en federale douane-ambtenaren alvorens wordt toegestaan het schip te laten afmeren.

Grote Japanse havens ten zuiden van Tokyo, zoals Osaka en Kobe, laden en lossen nog steeds (lading in en uit) containers. Maar de baai van Tokio havens van Tokio en Yokohama zijn normaal Japans twee drukste havens, die zo veel als 40 procent van de buitenlandse containervracht van Japan overslaan.  Als elke rederij buiten die al deelnemen aan het Tokio baai omvaren beleid om de verspreiding van stralingsbesmetting  uit de reactoren Fukushima Daiichi 140 km ten noorden van Tokio baai te vermijden, de vertragingen bij het verkrijgen van goederen in en uit van Japan enorm zullen worden.

Het feit alleen al dat in de omgeving van de centrale twee autolakfabrieken staan die zéér belangrijk zijn voor de Japanse auto-industrie en voorlopig niet mogen afleveren en daarmee groot oponthoud in de levering van Japanse auto’s gaat opleveren, is veelzeggend in de economische problemen die Fukushima aan het veroorzaken is.

De angsten van de scheepvaartsector zijn geëscaleerd nadat havenautoriteiten in Xiamen, China, eerder deze week straling op een groot container schip van Mitsui O.S.K. Lines hadden gedetecteerd en in quarantaine hebben gedaan. Het schip dat langs de noordoost kust van Japan en naar verluidt op niet minder dan 80 mijl van de beschadigde kerncentrale heeft gevaren; de officiële Xinhua news agency zei op zaterdagmiddag, dat het schip een ligplaats in de haven op woensdagmiddag had en vervolgens op zee werd verankerd.

Hapag-Lloyd, een Duitse containerrederij één van's werelds grootste, heeft de lijn van en naar Tokio en Yokohama na de tsunami overspoelt Fukushima Daiichi stopgezet. Deze lijnen worden voorlopig niet hervat!

"We zetten veiligheid voor alles," zei Eva Gjersvik, hooggeplaatste directeur van het bedrijf voor corporate communicatie, en voegen toe dat het bedrijf per dag bekijkt of de diensten naar Tokio kunnen worden hervat.

Reutersmeldt dat een andere Duitse verzender, Claus-Peter Offen, ook gestopt is op Tokio en Yokohama.

OOCL, een rederij gevestigd in Hong Kong, vrijdag laat gezegd dat het bedrijf heeft besloten te stoppen met alle verkeer naar Tokio en Yokohama.

OOCL zal Tokio-gebonden containers naar Osaka sturen en ze vandaar over land naar plaats van bestemming, aldus Stanley Shen,  hoofd investor relations. Het bedrijf heeft ook een rampenplan om te voorkomen dat de containers ook over land naar Tokyo reizen indien stralingsniveaus in de Japanse hoofdstad stijgen opgesteld, voegde de heer Shen toe.

Basil M. Karatzas, de managing director voor projecten en Financiën op kompas maritieme diensten zei dat koopvaardijschepen wellicht worden geschrapt als deze tijdelijk in quarantaine voor radioactiviteit moeten worden opgelegd, want hij zou staan op extra jarenlange Coast guard controles op latere bestemmingen,,  aldus een scheepsmakelaar in Teaneck, NJ

De extra inspecties maken het moeilijk om vaarschema’s te houden. "De bevrachters in de toekomst zullen proberen om dat te voorkomen dat het schip vanwege die kans opnieuw zal worden vertraagd," zei Mr. Karatzas.

Het is niet alleen commerciële schepen die de straling regio een ruime ligplaats geven.

Een senior executive nucleaire zei op vrijdag avond dat de united states Navy de nucleair aangedreven schepen zoals de Ronald Reagan vliegdekschip ver van de kernenergie Fukushima Daiichi heeft “verhuisd”  nadat officieren hun bezorgdheid hadden geuit dat de straling van de kerncentrale de  luchtkanalen van schepen kan besmetten.

De zorg is niet dat de straling een bedreiging voor de bemanning van de vaartuigen zal zijn, maar dat zelfs spoor besmetting van de leidingen tot problemen zou kunnen leiden in de uiterst gevoelige apparatuur aan boord van nucleair aangedreven vaartuigen die is bedoeld om sporen van een radioactieve lek van systemen aan boord te detecteren, zei een anonieme bron, die op vertrouwelijkheid aangedrongen.

Verladers, weten zelfs als ze blootstelling aan straling kunnen voorkomen, dat lading afkomstig uit Japan onderworpen zal zijn aan nieuwe vertragingen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

radioactief

Nieuwsbrief 2- 28maart 2011

Gezondheids/Veiligheids waarschuwing!!!

Safety share!!!

 

Aan alle werknemers in de Nederlandse Zeehavens en een ieder die te maken heeft of krijgt met lading of goederen uit Japan e.o.

 

Pas op voor radioactief stralingsgevaar bij containers en schepen die vanuit Japan komen.
Onze contacten al dan niet zelf gezocht hebben tot nu toe een kritisch gehalte.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne (RIVM) vinden ons voorbarig. Ze hebben gezegd dat er nog contact met ons wordt opgenomen.

Inmiddels heeft het ministerie van SoZaWe in een email aan de Stichting laten weten dat er van 1 april a.s. de eerste schepen verwacht worden, en er  daar een meetprotocol van kracht zal zijn uitgevoerd door nVWA, Voedsel Autoriteit en douane.

Wij, SVH worden in geval van noodzaak op de hoogte gehouden, men heeft ook een verzoek “of wij onze berichtgeving op de website van SVH willen aanpassen”?

Wij zijn van mening los van het feit dat er goed zal worden gecontroleerd door instanties, het SVH is geweest die met een adviserende waarschuwing e.e.a. heeft getriggerd en dat wij de berichtgeving(en) op onze website ook niet zullen aanpassen, wel zullen wij in een aangepaste Nieuwsbrief, deze dus, kond doen van wat er ná onze “bemoeienis” is gebeurt en, niet onbelangrijk, gaat geburen!

De teneur is “dat het allemaal wel meevalt” en “dat er scherp in de gaten wordt gehouden” wat de invloed is op Nederland. Opvallend is echter wel dat als men zich al druk maakt over de risico’s voor de gezondheid van de mensen, dat men niet of nauwelijks stilstaat bij de risico’s die werknemers lopen die containers behandelen. Dit mogen wij ook wel opmaken uit de reactie vanuit Havenbedrijf Rotterdam en sommige woordvoerders van werkgevers. Zij geven aan dat de containers al jarenlang gecontroleerd worden door de douane. Dit betreft uitsluitend uitgaande containers en er wordt door middel van radioactieve golven gekeken wat er in de container zit. Er is dus nog veel te verbeteren op dit punt. Daarom is het zo belangrijk dat de Stichting Veilige Haven er is en dat er met deze stichting wordt samengewerkt. Het is voor jullie gezondheid en veiligheid.

 

Dat de stralingshoeveelheden gelijk zullen zijn aan een vlucht Tokio-Amsterdam en dat “normale” handschoenen en werkkleding “de rest” qua bescherming zullen doen is betuttelend en laat de uiteindelijke verantwoording bij de man/vrouw die als eerste in contact komt met een radioactieve en of met radioactieve neerslag behepte container(s) en diens inhoud!

Het bagatelliseren (zo lijkt het) met blootstelling aan minieme hoeveelheden microSv en aan gelijkstaande jaarlijkse natuurlijke hoeveelheden achtergrondstralingen en of de dosis die worden verkregen bij het maken van een röntgenfoto doen niets af aan het feit dat het hier om mensen gaat die werk (moeten) gaan doen waar deskundigen in de regel de handen niet “aan vuil maken”!

Wat gebeurt er op dit moment in de wereld vanwege de ramp?

  • Intussen worden containerschepen uit de route op Tokio en Yokohama gehaald en omgelegd naar Osaka en Kobe (Nieuwsblad Transport 24 maart)!
  • RIVM houdt nauwgezet de luchtstromingen in de hoger luchtlagen in de gaten en er is vastgesteld dat zowel uit West als Oost veel over de wereld is rondgewaaid!
  • Véél, heel veel (stralings)deskundigen worden in mediaprogramma’s uitgenodigd en of vallen over elkaar heen om de “ongerustheid” tot een minimum te beperken!
  • Intussen is er een run ontstaan in de verkoop van Geigertellers, het apparaat dat radioactieve verhoging(en) meet!
  • Vliegtuigen invliegend van Japan worden over ter wereld gemeten en op verhoging van radioactiviteit gecontroleerd, voedingswaren nodig voor bijvoorbeeld het maken Sushi zijn ook al met verhoogde waarden afgekeurd.
  • In de New York Times van 26 maart jl., terug te lezen op de website van Stichting Veilige Haven, wordt in een groot artikel de zorgen van de Global Network rederijen duidelijk vertaald, omleggen van loops, verwachte oponthoud door controles en daarmee het verstoren van aan- en afvoerlijnen van ladingstromen.
  • In datzelfde artikel een eerste club havenwerkers, die van Long Beach (Los Angeles) die aan de Amerikaanse overheid en douane gevraagd hebben een daar al binnengelopen schip uit Japan, eerst uitvoerig te meten op radioactiviteit én daarna voor de kant liet komen!

Er is dus wel wat aan de hand! En daarom heeft de SVH een zgn. ‘Safety Share’ uit doen gaan.

De SVH heeft de verschillende instanties en werkgevers uitgenodigd voor overleg om afspraken te maken hoe zo goed mogelijk gemonitord kan worden om te voorkomen dat werknemers bloot gesteld worden aan radio activiteit indien deze zich onverhoopt aandient.

Wij blijven jullie attenderen op de risico’s die kunnen zitten aan het volkomen ongecontroleerd lossen van schepen met containers, het leegmaken van containers, en het uiteindelijk kopen van goederen uit die containers die in de detailhandel terechtkomen.

Ook de opmerking dat een éénmalig contact door een havenwerker met een container natuurlijk niet aan de orde is, immers een sjorder/stackerdraaier, havenwerkers die containers moeten open- en of dichtmaken krijgen met tientallen zo niet honderden containers per dag van 7¾  uur te maken.

 

Meten is weten!

Het gaat om de gezondheid!

Als je niet ergens aan hoeft te komen, blijf dan overal van af: raak niets aan!

De Stichting Veilige Haven zal de werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid in deze en vragen alle noodzakelijke (meet)maatregelen te treffen (of ter beschikking te stellen), zodat de gezondheid van werknemers tot een maximum is gewaarborgd.

 

LET OP DE EIGEN GEZONDHEID!!

Bestuur Stichting Veilige Haven
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVH werkt samen met RIVM inzake Japan
Na onze eerste nieuwsbrief over de nucleaire ramp in Japan en de gevolgen daarvan heeft de RIVM contact met SVH gezocht
Na een goed gesprek is er afgesproken dat zij ons steeds op de hoogte gaan houden van de gevolgen van de ramp in Japan.
Dit betekent dat als wij van hun informatie krijgen wij dit via deze site zullen melden aan de havenwerkers.
Mocht het nodig zijn om met havenwerkergevers, havenbedrijf, gemeentes aan tafel te gaan zitten dan zullen wij de RIVM daar ook bij uitnodigen.
Hieronder het eerste bericht van de RIVM is:

 

Gisteren heeft het RIVM een prognose afgegeven voor de besmetting die mogelijk via schepen uit Japan de Nederlandse zeehavens kan bereiken.
RIVM rapporteert als volgt:
“Besmetting van schepen en lading in Nederland: Het is onwaarschijnlijk de oppervlaktebesmetting van schepen een niveau van 40kBq/m2 zal overschrijden bij aankomst in Nederland. Dit is bepaald op basis van schattingen van besmetting op schepen in Japan. Een opvarende zal door blootstelling aan een besmet dek minder dosis oplopen dan de normale extra dosis die men oploopt op een retourvlucht Amsterdam-Tokio.
Havenpersoneel (of een opvarende) dat eenmalig met de handen in contact komt met het stof op een container, loopt een maximale dosis van 0,1 microSv op. Personeel dat enige uren in de nabijheid van een schip aanwezig is, loopt een vele malen kleinere dosis op.”
Zoals u ziet is de verwachting dat er geen besmetting van betekenis naar Nederland komt. In dat geval hoeven er geen speciale maatregelen genomen te worden bij lossen en overslag.
nVWA en Douane zullen bij aankomst van de eerste schepen, naar verwachting vrijdag 1 april, met een meetprotocol in de Rotterdamse haven aanwezig zijn. aan dat protocol wordt momenteel gewerkt.
Wij zouden het waarderen als u uw berichtgeving op de website zodanig aanpast, dat daaruit duidelijk wordt dat er zeker tot 1 april geen risico bestaat, en dat de verwachting is dat na 1 april het risico ook zodanig laag blijft, dat aanvullende beschermende maatregelen niet nodig zijn en normale werkkleding met handschoenen volstaat. Mocht in de loop van volgende week blijken dat er toch meer besmetting verwacht wordt, dan nemen wij weer contact met u op. Ik zal het RIVM vandaag vragen om de situatie in de gaten te blijven houden en in de loop van volgende week zonodig een nieuwe prognose af te geven.

Dit houdt niet in dat de werkgevers hiermee hun verantwoordelijkheden kunnen ontlopen, wij hebben de werkgevers, de gemeentes en het havenbedrijf gevraagd om samen in gesprek te gaan hoe er dient omgaan te worden op het moment dat de eerste schepen binnenkomen. Wij vinden dat voor dat u aan het werk gaat er eerst gemeten moet worden, de grootte risico groepen zijn in eerste instantie de sjorders, radiodekman, en de stekkerdraaiers.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Safety share!!!

Aan alle werknemers in de Nederlandse Zeehavens en een ieder die te maken heeft of krijgt met lading of goederen uit Japan e.o.

Pas op voor radioactief stralingsgevaar bij containers en schepen die vanuit Japan komen.
 

 

Het mag duidelijk dat de Japanse bevolking een enorme tragedie is overkomen en dat de recente gebeurtenissentientallen jaren de dagelijkse gang van zaken van de Japanners zal beheersen en bepalen.
Mens, dier en milieu zijn en worden zwaar op de proef gesteld. Daar worden wij vanaf het begin dagelijks via media mee geconfronteerd. Hartverscheurende beelden en verhalen.
Na de verwoestende beving, het alles vernietigende water van de tsunami is daar de niet of althans moeilijk onder controle te krijgen kerncentrale van Fukushima bijgekomen.
Bij de gevolgen die nucleaire ramp, de enorme radioactieve straling en neerslag, willen wij jullie een en ander ter overweging meegeven.

Het waarschuwingsniveau, vrijdag 18 maart 2011, is verhoogd van 4 naar 5 op de 7 treden kennende schaal van het International Atomic Energy Agency (IAEA). 5 = Ernstig stralingsgevaar!

In een straal van 30 km, zijn burgers geëvacueerd. Tokio, op 200 km afstand is een belangrijke, zo niet de belangrijkste (container)haven van Japan. Het vaste land van China maar ook de westkust van Amerika kunnen last krijgen van de radioactiviteit uit Japan en ook zal Europa niet worden overgeslagen!

Containers die wereldwijd worden verscheept en dus ook naar Nederland. Daarbij is Rotterdam een hub, draaischijf van (héél) veel containers uit de Oriënt, inclusief Japan!

1 Container zal geen ernstige problemen veroorzaken maar een heleboel containers met afzender Japan en op één stack veroorzaken cumulatief een mogelijke te grote concentratie.

Omdat Tokio in het gebied met groot stralingsrisico ligt, lijkt het de Stichting Veilige Haven opportuun een Gezondheids dan wel Veiligheids waarschuwing uit te laten gaan.

De vliegvelden van Frankfurt, München, maar ook ons eigen Schiphol controleert vliegtuigen en hun ladingen op mogelijke radioactiviteit, daarbij heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) speciale aandacht voor ingevlogen voedingswaren.

De Europese Unie heeft, sinds woensdag jl., de lidstaten opdracht te controleren en melding te doen van besmetting.

Een waarschuwing van Stichting Veilige Haven die iedereen er op attendeert alle ladingbewegingen vanuit Japan op radioactiviteit te controleren.

Ga er daarbij niet vanuit dat “een lange zeereis” wel gezorgd heeft voor het afspoelen of afwaaien van voor mens gevaarlijke radioactiviteit of –neerslag!

Niets is minder waar!

In radioactieve neerslag bij Fukushima is Cesium 137 gevonden, een goedje dat direct in de voedselketen wordt opgenomen en daar voor jaren blijft zitten. Radioactieve neerslag kan overal aan vast blijven zitten en radioactieve straling gaat overal doorheen, dus schepen, containers, stackers, sjor stangen, enz., materialen waar een ieder die te maken heeft met het laden lossen van containers, het leeg- of volmaken van containers, of het gebruik van lading in die containers en daar dus mee in aanraking kan komen moet weten of radioactief stralings- of neerslaggevaar aanwezig is of tot een niveau waarbij de volksgezondheid niet in het geding is.

Als je niet ergens aan hoeft te komen, blijf dan overal van af: raak niets aan!

De Stichting Veilige Haven zal de werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid in deze en vragen alle noodzakelijke (meet)maatregelen te treffen (of ter beschikking te stellen), zodat de gezondheid van werknemers tot een maximum is gewaarborgd.

LET OP DE EIGEN GEZONDHEID!!


Bestuur Stichting Veilige Haven

© 2015 Stichting Veilige Haven

Please publish modules in offcanvas position.